ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


PAS
aia1566@hotmail.com
0898933351

 

 

   คุณทำงานทุกวันนี้เพื่อใคร  ความกังวลของคุณทุกวันนี้ทำเพื่อใคร....ให้เอไอเอช่วยดูแลคนที่คุณกังวลใจของคุณดีไหม.....เราบริการคุณหลังการขายทุกระดับประทับใจจน..ครบสัญญา....ทุกกรมธรรม์......ติดต่อด่วน....089-893-3351เวลา 8.00-17.00 น.ทุกวัน หรือ 24 ชม Email:aia1566@hotmail.com

 

 

 

ติดต่อสมัครทำประกันด่วน NEW
(สำหรับผู้ที่จะทำประกันทันทีเท่านั้น.....)

ชำระเบี้ยเป็นรายปีเท่านั้น(รายเดือนต้องเป็นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

            ราคาห้อง ใน โรงพยาบาล   (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้)

          คู่มือด้านภาษี

 สินค้ามาใหม่ล่าสุด  AIAHSPlusGoldอุ่นใจ ถึงแม้ต้องขาดงาน แต่ได้ชดเชยรายได้ NEW   

 

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ หรือ AIA H&S Plus Gold

 

ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี? คำถามนี้ตอบได้ง่ายๆว่า ถ้าบริษัทไหนเคลมประกันสุขภาพง่ายและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจจริงไหมครับ??

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทประกันไหนเคลมง่าย? คำแนะนำง่ายๆคือ เพียงแค่คุณโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของโรงพยาบาลที่คุณใช้บริการ และสอบถามโดยตรงเลยครับ

นับวันเทคโนโลยีการแพทย์ยิ่งก้าวหน้า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทบจะสามารถรักษาได้หายได้หมด แต่ก็แลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่มาของคำว่า "หมอรักษาด้วยยา แต่ฆ่าเราด้วยใบเสร็จ" ประกันที่มีอยู่เดิมๆ ก็ไม่ครอบคลุมค่ารักษาในปัจจุบัน

 

AIA H&S Plus Gold คือมิติใหม่ของความคุ้มครองสุขภาพจากเอไอเอ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ที่สำคัญคือสามารถแฟ็กซ์เคลมได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำให้คุณและครอบครัวอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก แต่เราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจาก ความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง

ความสำคัญในการเลือกซื้อ ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) ในระดับต่างๆ ไม่ได้สำคัญเพียงค่าห้องเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราต่างๆ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกแผนความคุ้มครองและค่ารักษาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัว

 

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

เพื่อความอุ่นใจในการเข้ารับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold ในกรมธรรม์ประกันภัยหลักของคุณ

เอไอเอ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจำเป็นทางการแพทย์ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์โดยย่อของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold)

เอชเอส
พลัส โกลด์
1 ล้าน

เอชเอส
พลัส โกลด์
2 ล้าน

เอชเอส
พลัส โกลด์
3 ล้าน

เอชเอส
พลัส โกลด์
4 ล้าน

เอชเอส
พลัส โกลด์
5 ล้าน

1

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

1.1

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน125 วัน)

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1.2

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1.3

ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,200

2,400

3,600

4,800

6,000

1.4

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1.5

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (ทั้งนี้ เมื่อรวมข้อ 1, ข้อ 2และข้อ 3 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้พักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วแต่กรณี และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์)

1.6

ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.7

ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.8

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

3

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

 

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

 

 

 

 

 

 

 

    ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

    ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

    ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์, ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ

สนใจติดต่อสมัครประกันเอไอเอ 089-893-3351 ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. 

 

คลิปอุบัตเหตุรายวัน

 

 

 

            AIA Life Gift 

AIA PERFECT LIFE    

AIAHSPlusGold NEW   

เอไอเอ ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว              

 AIA Life Issara  

 AIA 15 Pay30 (Par)  

           AIA 15 Pay 25 .ใหม่ล่าสุด กำไร โคตรๆ

 

           แบบประกันภัยสำเร็จรูป  HOT   

        ภัยเงียบ...มะเร็งลําไส้ใหญ่ 

           ตรวจสอบตัวแทนที่มีใบอนุญาต

 

ประกันกลุ่มแบบมีเงินคืน มีดอกเบี้ยและเงินประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์สำหรับแผนคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (H&S) ค่าชดเชยรายวัน (HB) และกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร (WP) อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) รวมถึงบริษัทชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง และกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนครบสัญญา  หมายเหตุไม่มีการส่งเบี้ยประกันแบบรายเดือน ต้องส่งเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้น         แบบคุ้มครองตลอดชีพ 20plp (A)


         สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์

            ตัวอย่างค่ารักษาใน ร.พ.

รายชื่อแพทย์แต่งตั้ง เอไอเอ

สมัครเป็นตัวแทนเอไอเอ (เน้น ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ กรุงเทพและปริมณฑล )

ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตติดต่อทำประกัน aia-1.com

โทร.089-893-3351

 

E-mail :  aia1566@hotmail.com 

          

ประกันโรคมะเร็ง

        
     
      สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง ที่พ่วงกับแบบสะสมทรัพย์
สถิติการเสียชีวิต (จากข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2557-2558
ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 หรือมีคนตายเฉลี่ย 9 นาทีต่อคน  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกๆวัน ซึ่งในการผลิตอาหารพวกพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้สารเคมี เมื่อกินเข้าสู่ร่างกายสะสมนานๆ มีผลทำให้เซลภายในร่างกายผิดปกติเกิดเป็นเซลมะเร็ง และทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยหันมาออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งกรณีกรมธรรม์ที่ขายความคุ้มครองโรคมะเร็งโดยตรง และกรณีความคุ้มครองโรคมะเร็งที่พ่วงมากับกรมธรรม์หลักของประกันภัยหรือประกันชีวิต โดยเฉพาะในปี 2551 ที่แนวโน้มตลาดกรมธรรม์มะเร็งมีโอกาสการเติบโตสูง
คุ้มครองผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิตหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง 5  โรค ได้แก่ โรคโปลิโอ โรคถุงลมโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง  ตอนนี้ที่เป็นกันมากในขณะนี้คือ มะเร็งลำใส้
มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในผู้ใหญ่ มะเร็งส่านใหญ่รักษาหายขาดถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาเร็วมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เช่นกันดังนั้นท่านผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่
รีบทำประกันใว้ก่อน เพราะถ้าเป็นโรคนี้แล้ว ไม่มีบริษัทประกันที่ใหนให้ทำประกัน และประกันตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าอายุมาก

ติดต่อ โทร 089-893-3351

E-mail :  aia1566@hotmail.com

 

 
แผนโครงการสะสมทรัพย์
ออมเงินสบายๆ ในสไตล์คุณเอง เพราะลูกค้าแต่ละคนต่างก็ต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิต หรือวางแผนการออมเงินผ่านประกันชีวิตในระดับและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป

 

จะเน้นการเก็บเงิน การออม และมีผลตอบแทนในหว่างที่ส่งเบี้ยประกัน รวมไปถึงปันผลระหว่างทาง และเงินก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา 

 

 

 

 


 

  

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม H&S แบบ 1959T

     แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมมีเงินคืน ณ ครบสัญญา (มีเงินปันผล) แบบใหม่
     แบบสะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี มีเงินปันผล  [ E445 (A) ]
     ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)  [ 20PLP (A) ]
     แบบสะสมทรัพย์ 25 ปีชำระเบี้ยประกัน 15 ปีพิเศษ(มีเงินปันผล) 15Pay25 Special (Par)

     แบบสะสมทรัพย์ 7 ปี มีเงินคืนตามเงื่อนไขทุก 2 ปี คุ้มครอง15 ปี
     แบบสะสมทรัพย์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ
       ติดต่อทำประกัน  e-mail aia1566@hotmail.com หรือ 089-893-3351

 

 ประกันอุบัติเหตุ

 

อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เอไอเอ แคร์การ์ด ประกันอุบัติเหตุ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและคนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก ประกันอุบัติเหตุจากเอไอเอ แคร์การ์ด แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่างครบครัน


เตรียมการล่วงหน้าคือ สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ให้ความอบอุ่นใจ ด้วย ประกันอุบัติเหตุจาก AIA CARE CARD
เอไอเอ แคร์การ์ด คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

       ประกันอุบัติเหตุคลิก

  ♥ เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินลงทุน(ออม)
 ♥ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! เราขอเสนอการออมเงินสำหรับนิติบุคคล

กลยุทธการบริหารภาษี ยกตัวอย่างง่ายๆ
                     สมมุติว่าบริษัทท่านมียอดขาย    =   450,000,000     บาท/ปี

                     หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                 =   350,000,000     บาท/ปี 
                     เหลือกำไรก่อนหักภาษี            =   100,000,000     บาท/ปี 

ถ้าบริษัทหรือห้างร้านท่านต้องเสียภาษี 30% ของกำไร 
                    เป็นเงินค่าภาษีนิติบุคคล = 100,000,000 x 30% เท่ากับ 30,000,000  บาท
                    ท่านจะเหลือกำไรหลังหักภาษีแล้ว = 70,000,000 บาท

ข้อดีจากโครงการนี้


(1) หากท่านสามารถนำเอาเงิน 30,000,000 บาทที่ท่านจะต้องไปจ่ายให้กับสรรพากรจำนวนนี้ไปลงทุนในรูปแบบของการออมแล้วท่านจะได้สิทธิในการนำไปหักเป็นค่ารายจ่ายในการคำนวนกำไรก่อนหักภาษีได้ตามกฏหมาย ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227, กค.0811/408 www.rd.go.th
จากเดิมท่านมีรายจ่ายในการคำนวนภาษี = 350,000,000 บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้แล้วรายจ่ายของท่านจะกลายเป็น 380,000,000 บาท ฐานกำไรในการคำนวนภาษีจะกลายเป็น 70,000,000 บาท
เพราะฉะนั้นภาษีที่ท่านต้องจ่าย = 70,000,000 x 30% = 21,000,000 บาท จากโครงการนี้ทำให้ท่านประหยัดภาษีทันที 30,000,000 - 21,000,000 = 9,000,000 บาท/ปี 

(2)  เงินจำนวน 30,000,000 บาท ที่นำไปลงทุนในรูปแบบการออมจะมีผลตอบแทนดังนี้
มีความคุ้มครองให้กับเจ้าของกิจการ 4 - 10  เท่าของเงินที่นำมาออม(4 x 30,000,000 = 120,000,000 บาท)  หากเจ้าของกิจการเสียชีวิตและยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(3)  มีเงินคืนทุกปีตามเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างน้อย 2 % ของความคุ้มครอง(120,000,000 x 2% = 2,400,000 บาท) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(4)  มีเงินปันผลทุกปีจากการลงทุน 2-10% ไม่นำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(5)  รูปแบบการบริหารภาษีที่ว่านี้มีหลากหลายแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของเป็นหลัก

อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงทุนของคุณ ร่วงหล่นลงไป  "เหมือนดอกเบี้ยเงินฝากที่ผ่านมา"
กรุณาแจ้งวัน เวลาล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งตัวแทนมืออาชีพ เข้าไปอธิบายให้ท่านทราบ
 

 ติดต่อทำประกันกับ aia-1.com

 

 

Email: aia1566@hotmail.com

มีกรมธรรม์ไว้ในครอบครอง เหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัว ฝากธนาคารเพื่อปัจจุบัน ฝากประกันเพื่ออนาคต รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ รายได้ดี มั่นคง  งานที่กำลังคอยคน รายได้ไม่จำกัด ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ก็รวยได้

 

  

 

[โครงการเงินฝากเพื่อประหยัดภาษีนิติบุคคล]     [ประกันสุขภาพ]    [ประกันภัยโรคมะเร็ง และ 44 โรคร้ายแรง]     [ประกันกลุ่ม]    [ประกันอุบัติเหตุ (PA)]     [ประกันกองทุนการศึกษาบุตร]    

[โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียอายุพนักงาน]
[ประกันภัยบ้าน]     [ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจ Business Insurance]


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

โทร 089-893-3351


                   จริงใจ โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ
                    รับสมัครตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล รายได้ดี มั่นคง

                    สมัครทำตัวแทน   ทำประกันชีวิต หรือ ทุนการศึกษา

                   ติดต่อทำประกัน

                   089-893-3351  ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น . ทุกวันไม่มีวันหยุด

กรอกด้านล่างเพื่อขอข้อมูลทำประกัน

E-mail : aia1566@hotmail.com
 


 โครงการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล

(สำหรับ บริษัทฯ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม)
     ระเบียบข้อบังคับของสรรพากร
     ข้อกฎหมาย ข้อหารือ เลขที่หนังสือ กค 0706/4227
     ตัวอย่างการคำนวณ


บางบริษัทประหยัดได้ หลายล้านบาทต่อปี

ติดต่อทำประกัน 
บริษัทฯ มีสิทธิ์นำเงินออมที่ออกให้นั้น มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งหมดไม่จำกัด โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ถือเป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทฯ ประหยัดเงินทุนหมุนเวียนได้ปีละ หลายล้านบาท ซึ้งถูกต้องตามกฎหมาย สรรพากรยอมรับ และไม่มีความเสี่ยงเพราะมีกรมธรรม์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของกรมการประกันภัย ที่จะต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขที่ระบุ เมื่อเทียบกับการนำเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลายเท่า การฝากเงินกับธนาคารปัจุบันถือว่ามีความเสี่ยง เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมา รัฐบาลค้ำประกันแค่ไม่กี่ล้านเท่านั้น แถมผลตอบแทนก็ต่ำ และไม่มีผลประโยชน์ทางด้านประหยัดภาษี

ตัวอย่าง ง่ายๆถ้าทางบริษัทฯ แบ่งเงินออมปีละ 30,000,000 บาท ก็จะประหยัดเงินค่าภาษีปีละ 9,000,000 บาท       (30 ล้าน คูณ อัตราภาษีนิติบุคคล 30% ) ถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินที่จ่ายออกไป  30 ล้านบาท เงินยังไม่หายไปใหน แต่จะได้คืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หลายสิบเท่า  (ภาษีที่ประหยัดได้ + เงินปันผลรับ + ดอกเบี้ยรับ + ผลประโยชน์อื่น)
             โครงการนี้เป็นการประยุกต์ กฏหมายสรรพากรให้เข้ากับวิธีการบริหารภาษี -มีกฏหมายรองรับตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สรรพากร (ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227,กค.0811/408www.rd.go.th)   สรรพากรสามารถเก็บภาษีในระบบได้มากขึ้น(เหมือนหวยบนดิน)
089-893-3351
 

 

 

ข่าวชาวบ้านที่ไปรักษาความงามมาบอกต่อ

 

 

ท่านสามาถทำประกันได้โดยสอบถามทางอีเมล์หรือโทรปรึกษาได้ที่ 089-893-3351 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น....หากสอบถามในเรื่องเบี้ยประกันหรือข้อเสนอ......ขอสงวนสิทธิ์...ให้กับผู้ที่จะสมัคร....ภายใน ..ไม่เกิน 7 วัน เท่านั้น......หากมีข้อสงสัยกรุณาส่งข้อมูลมายังอีเมล์ได้ตลอด 24 ช.ม.ได้ที่aia1566@hotmail.com.........

 

   

 

เอไอเอ ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตมากที่สุดถึง28.99% ระหว่าง เดือน มกราคม- ตุลาคม 2558 ครับ

 

   

 

 

ท่านสามาถทำประกันได้โดยสอบถามทางอีเมล์หรือโทรปรึกษาได้ที่ 089-893-3351 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น....หากสอบถามในเรื่องเบี้ยประกันหรือข้อเสนอ......ขอสงวนสิทธิ์...ให้กับผู้ที่จะสมัคร....ภายใน ..ไม่เกิน 7 วัน เท่านั้น......หากมีข้อสงสัยกรุณาส่งข้อมูลมายังอีเมล์ได้ตลอด 24 ช.ม.ได้ที่aia1566@hotmail.com.........

 
   
   
©2012 by insurance-aiaonline.com